Van binnenuit of van buitenaf?

Van buitenaf
De realiteit is geen absoluut gegeven. We creëren die voortdurend, gaandeweg. We leveren constant onze bijdrage aan de creatie en evolutie van die werkelijkheid. Of we ons daarvan bewust zijn of niet. Het gebeurt gewoon. Veelal op een niet bewuste, niet gestructureerde, lukrake manier. We leggen de link niet van wat we zien gebeuren met wat eraan vooraf ging.
We hebben integendeel vaak het gevoel dat veel dingen ons overkomen. Dat dat wat we ervaren bepaald wordt door de gebeurtenissen en personen buiten ons om. Dat is leven van buitenaf.

Van binnenuit
Dit is een weinig krachtige manier van in het leven te staan. We leven als slachtoffer van wat er in onze omgeving gebeurt. Terwijl er veel wetenschappelijk bewijs is dat het leven van binnenuit tot stand komt en het ook gekend is hoe we dat doen.

Ander model van de wereld
Ons model van de wereld – de manier waarop we denken dat de wereld functioneert – bepaalt hoe we de wereld ervaren. Veranderen we dat model, dan ervaren we ook andere dingen en ervaren we het leven ook anders.

Veel van de modellen die we vandaag hanteren zijn achterhaald. Alleen staan we daar niet bij stil, zijn we ons niet bewust dat die veranderen of veranderd zijn. We blijven in die voorbijgestreefde ideeën hangen en gaan voorbij aan de mogelijkheden die die nieuwe modellen in zich dragen.

Grote misverstand
Een van die modellen is manifestatie: gedachten veranderen materie en beïnvloeden de realiteit.
Als gedachten materie beïnvloeden is de vraag hoe we dat doen? En hoe we dat ten gunste van onszelf en anderen kunnen inzetten?
Het nam enige tijd voor ik besefte hoeveel kracht daarin zit om je eigen leven vorm te geven. Het is niet dat we dat op vandaag niet doen. Dat is nu juist het grote misverstand. Zeer zeker wel. Alleen onbewust en lukraak. We creëren en manifesteren de ganse dag door. Mogelijks verrassen we onszelf met wat er voor ons neus komt te staan, maar brengen dat niet met onze eigen gedachtekracht in verband.

Dat beter begrijpen, de vaardigheden ontwikkelen en bewuster inzetten is het doel van de ManifestatieCirkel. Er start een nieuwe cirkel in september.
Wil je voor 3 maanden verkennen hoe het werkt? 
Klik dan hier.
 

Warme groet,

 

 

 

 

Ruth