Categoriearchief: Inner Power

De kracht van gedachten-4

We zetten een 4de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtegoed
In het derde bundeltje licht ontdekten we dat
– gedachten niet beperkt blijven tot ons hoofd en lichaam, maar de wijde wereld inzwermen
– gedachten andere gedachten aanstekelijk vinden en
  daarmee in synchroniciteit gaan als staande klokken.
– helende gedachten tussen partners ook andere lichaamsfuncties synchroniseren, alsof 2 lichamen één worden.

4. Gedachten zijn als een zendmast die 24/7 uitzendt
Volgens wetenschappers hebben we 40 – 60.000 gedachten per dag. Als we ervan uitgaan dat we 8 uur slapen, denken we per ‘wakker’ uur aan zo’n 3.000 dingen. Dat zijn 50 gedachten per minuut!
50 Gedachten die we per minuut onbewust de wereld insturen.

Alle levende wezens ontvangen ook die constante uitzendingen. En wat we uitzenden, wordt beantwoord / teruggestuurd. (cfr eerste bundeltje licht).

Wat betekent dat concreet?
Gedachten uitzenden doen we onbewust. We denken een positieve intentie (= krachtige gedachte) neer te zetten. Maar wat houdt die constante onbewuste gedachtestroom in? Is het glas voortdurend half leeg? Zien we vooral wat er niet is? Voert ‘wat als …’ het hoogste woord? Oordelen we over van alles en nog wat en iedereen – inclusief onszelf? Zo zitten we onze positieve intentie wel degelijk in de weg. Dat kan anders!

Word meester in eigen huis: 2 technieken om te starten
Begin met 2 minuten per dag.
Wees eerlijk: wie heeft geen 2 minuten per dag?
Lees verder hier 

Wordt vervolgd!

Warme groet,

Ruth

De kracht van gedachten-3

We zetten een 3 de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtegoed.
In het tweede bundeltje licht ontdekten we dat
– onze gedachten razend snel door ons lichaam flitsen via een ingenieus netwerk van kanaaltjes in onze cellen;
– licht informatie bevat dat tot in alle uithoeken van ons lichaam wordt gestuurd.
Werkelijk, zou dat licht ook in de haartjes van de huid zijn gading vinden dan zijn we getooid met zo’n vijf miljoen miniskule fonkellichtjes. Daar is een kerstboom en zelfs een ganse stadsverlichting toch niets naast. (Ik beken, daar gaat mijn verbeelding weer).

3. Gedachten overschrijden alle drempels
Dat ze niet tot ons hoofd beperkt blijven en zelfs niet tot ons lichaam, hebben we ondertussen begrepen. Gedachten zetten moeiteloos hun weg verder buiten het lichaam. En daar is het speelterrein.

Gedachten vinden andere gedachten aanstekelijk.
Ze gaan met elkaar in synchroniciteit net als staande klokken.
Ook andere delen van ons lichaam gaan in synchroniciteit.
Zo toonde onderzoek opmerkelijke dingen aan bij partners van kankerpatiënten die helende gedachten (intentie) stuurden :
– hun hersengolven synchroniseerden
– hun hartritme synchroniseerde
– hun ademhaling synchroniseerde
– hun huidgeleiding synchroniseerde.
Als twee lichamen die één werden.
Zo krachtig zijn gedachten; zo krachtig is het licht dat we genereren!

Wat betekent dat concreet?
Het is belangrijk bewust te zijn dat gedachten in en buiten ons lichaam een heel krachtige werking kunnen hebben. Hoe bewuster we zijn van wat we denken, hoe gerichten we die ook kunnen inzetten. Als wat je denkt, je niet dient, kom daar dan van los met de oefening beschreven onderaan bundeltje licht 2.

Wordt vervolgd!

Een helende lichtgroet,
 

 

Ruth

De kracht van gedachten-2

We zetten een 2de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtengoed.
In het eerste bundeltje licht ontdekten we dat onze gedachten eigenlijk licht zijn. En dat de intensiteit en de kleur van het licht verandert met de gedachten die we koesteren. We voeren in en rondom ons voortdurend ‘lichtgesprekken’.

2. Gedachten reizen
De tweede waarheid van Lynne McTaggart * beschrijft dat gedachten niet tot ons hoofd beperkt blijven, maar door ons ganse lichaam reizen. Via piekkleine kanaaltjes (microtubuli) in onze cellen verspreidt het licht zich razendsnel in ons lichaam .

De biofotonen die aan lichtsnelheid door de cellen flitsen vormen een communicatiesysteem. Licht draagt immers informatie. En dat licht/informatiesysteem werkt drastische sneller dan om het even welke chemische reactie in ons lichaam. Licht als super-information-highway dus.

Wat betekent dat concreet?
Dat ons lichaam – Wij – op die manier door onze eigen gedachten doordrongen worden (!!!) en dat dat een razendsnelle respons in gang zet. Help! of Deugd! in functie van de gedachten die we koesteren. Positieve gedachten dragen, sterken en steunen ons, liften ons op; negatieve, angstige gedachten zetten ons lichaam onder stress. Dus: kies bewust waar je je aandacht aan geeft! Het maakt een hemelsbreed voelbaar verschil.

Hoe doe je dat dan?
Twee technieken om meester binnen eigen huis te blijven/worden:
1. Bedenk: ik ben mijn gedachten niet!
Dat schept afstand tussen jou en je gedachten en laat toe als observator ernaar te kijken. Daardoor vermindert hun impact.
2. Kom uit je hoofd los
Sluit je ogen. Adem in en uit via je hart alsof het een long is.
Adem iets dieper en langzamer dan je gewoon bent.
Concentreer je op die ademhaling gedurende 2 min om te beginnen. 
Doe dat elke dag: 2 minuten. Best voor je je dag start.
Het brengt innerlijke rust, ook in je hoofd.
Zo oefen je een spier die paraat is in nood.

Wordt vervolgd!

Warme lichtgroet (kleurrijk als een regenboog ;-),


Ruth

(*) Lynne McTaggart is een award-winning journaliste en auteur van verschillende boeken over intentie (the Intention Experiment & the Power of Eight)

Naar ‘Een bundeltje licht – 1

De kracht van gedachten-1

Ik ben recent verdwaald geraakt in het werk van Lynne McTaggart*. Ze brengt radicaal andere en opmerkelijke inzichten over onze gedachten en drukt die uit in 4 ‘waarheden’

1. Gedachten zijn licht
2. Ze blijven niet beperkt tot ons hoofd, maar reizen in alle richtingen door ons lichaam
3. Ze negeren alle mogelijke drempels
4. Gedachten zijn als een televisiemast die 24/7 signalen uitzendt.

Vandaag gaat het over de eerste waarheid. De rest van de waarheid volgt in verder mails.;-)

1. Gedachten zijn licht.
Wij en alle levende organismen – van een fruitvliegje tot een mammoetboom – zenden licht uit. Het was een duitse biofysicus – Fritz-Albert Popp – die ontdekte dat dat licht afkomstig is van ons DNA dat constant kleine bundeltjes licht uitzendt onder vorm van biofotonen. Sommige mensen zien een energetische gloed rond mensen, wat precies de uitstraling van dat licht is.

In de cellen zitten kleine kanaaltjes die het licht in het lichaam verspreiden – een soort van innernet (persoonlijke noot) – een tussen alle levende organismen uitwisselen (extranet).

Lichtgesprekken voeren
Concreet betekent dat als we licht uitzenden er synchroon vanuit onze omgeving licht teruggestuurd wordt. We voeren als het ware lichtgesprekken in en met alles buiten onszelf.
Dat is ongelofelijk fascinerend. Als dat een mens niet aan het denken zet en nog meer licht doet uitzenden: van waakvlam tot vuurtoren.
Verlichte geesten.

Bovendien verandert het licht ook met de gedachten die we koesteren. Het is me op vandaag nog niet duidelijk of naast de intensiteit van het licht eventueel ook de kleur verandert. Dat ware helemaal te gek. Ik zie mezelf al getooid met een discobal op het hoofd waar we anders een muts dragen (ik beken, mijn verbeelding slaat op hol).

Be the light you wish to see in the world
We zijn dus als lopende lantarens. En alles licht op als we in de buurt komen. Shine your light!
Dat leidde tot een aantal experimenten tijdens mijn dagelijkse wandelingen. Positieve gedachten sturend naar alles om me heen: bloemen, bomen, vogels, wolken, zon…mensen. Het licht werkelijk op. Kunnen we maar in bepekte mate knuffels delen, we kunnen zonder beperking bundeltjes licht sturen. En met ease en flow keert er een veelvoud terug.
Be the light you wish to see in the world!
Iets om over na te denken / je licht op te werpen.

Warme, lichtvolle groet,


Ruth

(*) Lynne McTaggart is een award-winning journaliste en auteur van verschillende boeken over intentie (the Intention Experiment & the Power of Eight)

Naar ‘Een bundeltje licht – 2

You light up the room !

A powerful skill to master
Being able to navigate chaos is a powerful tool these times. It is not a skill of our mind. Our mind doesn’t like chaos or change, especially not sudden changes and events which we cannot control. It isn’t equipped to master that. It wants to turn back to what is familiar, to what we’ve known in the past.

Only one way
There is only one way to navigate chaos and that is with inner peace, to reach for the stillness within, which is the power of the heart.

The heart is a mighty instrument. It is so much more than a mechanical pump that makes the blood circulate. It is an endocrine organ. It sends powerful signals to the brain to align it in a coherent state, in sync with the rhythm of the heart.

It gives inner peace, mental clarity and opens our intuitive intelligence. An intelligence far beyond what our five senses can observe.

Anchor into your heart
A very simple practice to anchor into your heart, when you feel scattered or very distracted:
sit down, close your eyes and imagine that you are breathing in and out through your heart as if it is a lung. It quickly slows and deepens your breathing and creates heart coherence.

Your electromagnetic field expands, which is measurable, and becomes very coherent. Meaning that every cell in your body becomes aligned and keeps you in a very good place of positivity. It has amazing benefits for your health as well. Sending out loving heart coherence affects other people with that coherence too.

Powerful presence
Some people light up the room as they walk in.
Some light up the room as they walk out.
Which one would you rather be?

An expanded, coherent field is your secret key to a powerful presence,
and a bright influence at once.


A simple practice to navigate chaos,
reach for inner peace
and bring light to the world.

We rise by lifting each other

Ruth


Ruth Bracke
0477/66.95.88
Empowering women to rise

Sky dive

Wonderlijke wens
Ik kreeg van verschillende mensen voor 2021
een wonderlijke wens toegestuurd: Droom groot!

Bijzonder hoe een jaar van beperking het verlangen tot leven brengt
de vleugels uit te slaan en uit te strekken.. verder, hoger, weidser.
Ik zie mezelf al staan.. 
op de rand van een klif,
op de toppen van de tenen om de wind te vangen
die me nieuwe horizonten laat verkennen.

Sterke stroming
Ik voel de sterke stroming onder mijn vleugels die me hoger tilt,
de wind die mijn veren strijkt
en langs mijn oren suist.
Het vraagt kracht en aandacht om niet te krimpen,
mijn vleugels wijds te houden en de draagkracht te ervaren,
diep te ademen
en te vertrouwen
dat de wind me naar een veilige haven brengt…

Sky dive 1.0

Ik wens ook u voor 2021 grote dromen.
Want grote dromen geven vleugels om te vliegen.
En bedenk dat enkel de dromer de wind kan vangen die zijn/haar droom naar vervulling brengt!

Ik wens het u van ganser harte – een sky dive jaar als nooit tevoren,
een adembenemend weids en mooi 2021!

Ruth

Welke richting wil je gaan?

Welke richting wil je gaan?
Terug van waar we komen is geen realistische optie.
Er is geen weg terug.
Er is alleen een weg voorwaarts.

Of er verandering nodig is ?
is ook niet meer de vraag. Dat ervaren we elke dag.
Dat is ook wat oude tradities ons sinds eeuwen vertellen: verandering is de enige constante. Het is dus ook geen nieuw gegeven. Maar het heeft nooit eerder zo acuut voor onze neus gestaan. We zijn er nooit eerder zo abrupt met geconfronteerd geweest en er is geen ontkomen aan.
Er is geen weg terug.
Er is alleen een weg voorwaarts.

Het wat – verandering – is duidelijk.
De richting – voorwaarts – is de natuurlijk flow
De vraag is dan hoe?

De weg van de minste weerstand
is dat wat je tegenhoudt op te heffen. De rem los te zetten. De spanning uit je lichaam los te laten en de stroming van nieuw leven zachtjes toe te laten.  Beren en leeuwen temmen toont je het hoe op de weg voorwaarts; leren met angst omgaan ipv het te omzeilen. In plaats van dat constant hyperalert zijn voor gevaar dat je uit het iets kan overvallen… Ontspanning, innerlijke rust en opgelucht ademhalen omdat je weet hoe evenwicht terug te vinden.

See you op 8 november !

Ruth

PS: WIl je écht van de spanning af die je slapeloze nachten bezorgt. Kom in beweging. Zet een eerste kleine, moedige stapje voorwaarts. Reserveer je plek voor de live-dag ‘Beren en leeuwen temmen‘.  Now is the time!

PS: ‘Beren en leeuwen temmen’ op maat organiseren voor je eigen groep of team?
Neem contact. We komen je graag tegemoet.

Twee gezichten van angst

Drs. Karen Hamker-Zondag publiceerde een 3-delige reeks over angst. Wat het doet met jou, mij en de maatschappij. In haar eerste deel heeft ze het over de 2 gezichten van angst. Er zijn immers 2 vormen van angst. En het is belangrijk dat onderscheid te begrijpen omdat het verschillende dingen met ons doet.

Concrete angst
is een onmiddellijke angst naar aanleiding van een concrete gebeurtenis, iets tastbaar in de buitenwereld. Beren of leeuwen op je weg bvb om in onze context te blijven.
Bij concrete angst kan je iets doen, Deze vorm van angst is naar buiten gericht op een concreet object in de buitenwereld. Je kan er iets tegen ondernemen.

Diffuse angst
is een ander verhaal. Hier gaat het over iets ongrijpbaars. Het is een algemene angstige verwachting of angst voor de toekomst. Je kunt het niet terugbrengen tot iets wat je overkomen is. Het is niet iets tastbaar en je hebt ook minder gereedschap om met die angst om te gaan. Je voelt je machteloos. En die machteloosheid zoekt een uitweg, deze keer naar binnen en kan leiden tot slapeloze nachten, stress, depressie,…
Het is een angst die in kringetjes draait.
Wellicht herkenbaar.

Angst oproepen
Diffuse angst is eenvoudig op te roepen. Het tonen van een beeld is voldoende. Het hoeft niet eens tastbaar te zijn. Het plaatje van het coronavirus is genoeg als het beeld gevoed wordt met een dramatisch verhaal. Dan is het woord ‘coronavirus’ al genoeg om een angstreactie op te wekken.

Media spelen een doorslaggevende rol in het voeden van angst door een constante stroom van angstverhalen en angstscenario’s die systematisch angst in mensen oproepen.

Angst als machtsinstrument
Wil een kleine groep mensen macht uitoefenen over een grote groep dan hebben ze bijzondere machtstechnieken nodig. Een van de belangrijkste instrumenten van macht is het stelselmatig oproepen van angst. Diffuse angst is dus makkelijk uit te buiten want bij diffuse angst voelen we ons hulpeloos. Een machtsinstrument dat al sinds de oudheid wordt toegepast.

Iemand die echt macht of echt greep wil hebben op een grote groep mensen, op de bevolking, op een massa, moet de kunst verstaan om concrete angst om te zetten in diffuse angst.
Dat betekent dat er weliswaar een bron van angst in de buitenwereld ligt, maar die wordt zo ongrijpbaar gemaakt dat mensen zich er machteloos over gaan voelen.

Gereedschap om met angst om te gaan
Angst maakt ons onzeker, geeft spanning en stress die ons lichaam en leven sterk beïnvloeden.
De live-dag ‘Beren en leeuwen temmen‘ reikt je een reeks technieken aan om de spanning in je lichaam af te voeren. Je krijgt ook informatie mee zodat je de oefeningen thuis kunt herhalen en verder zetten.

Meer ontspanning en innerlijke rust
Wil je voor jezelf meer ontspanning in je lichaam en je leven creëren, dan is deze live-dag voor jou. Reserveer je plek, want het aantal plaatsen is beperkt zodat ieder de ruimte kan innemen waar ze zich comfortabel bij voelt.

Ik zie je graag tegemoet voor een ontspannen dag.

Now is the time !

Tegenwoordig leven we in een wereld die een snelle transformatie ondergaat en
de impact van de veranderingen raakt ons hele leven.
Als er ooit een tijd was om persoonlijke angsten onder ogen te zien, dan is het nu.

~ Caroline Myss ~

Niemand wordt moedig geboren
En niemand voelt zich echt comfortabel met angst. Maar leren omgaan met angst zodat het niet je hele leven beheerst, kan je leren.

Veranderingen brengen chaos.
En chaos schrikt ons af. Dat voelt als een bedreiging.
We denken verkeerdelijk dat orde, het bij het oude houden, ons veiligheid biedt, de dingen voorspelbaar houdt en dat ze niet veranderen. We voelen ons meer in controle over waar het naartoe gaat. Maar afgelopen tijd heeft ons het tegendeel bewezen!

Deze tijd vraagt, eist of nodigt ons uit om kundig met angst te worden.
Om vaardig met angst om te gaan zodat we onze innerlijke rust terugvinden en het leven leven zoals we dat willen: gelukkig en ontspannen.

Beren en leeuwen temmen
leert je omgaan met angst en onzekerheid. Het is een Live-dag waar je de tools en technieken leert. Je vindt alle info via deze link.
Een aanrader voor wie handig met angst wil worden en in vertrouwen en moed wil groeien.

I see you,

Ruth 
 

PS: Aanmelden voor de Live-dag kan vanaf vandaag. Het aantal plaatsen is beperkt. Overweeg je om deel te nemen, reserveer dan snel je plek


I  See You
Wil je nagaan of deze Live-dag voor jou geschikt is?
Vraag dan een gratis gesprek aan.

Als de maan zich laat voelen…

Het is volle maan en de april volle maan staat het dichts bij de aarde van alle volle manen die we dit jaar zullen hebben. Dat betekent dat haar invloed op de aarde ook het grootst is, het sterkt voelbaar.

Volle maan is het moment waarop de polariteiten het verst uit elkaar staan – vrouwelijk-mannelijk om er maar één te noemen staan in hun uiterste positie. De uitersten staan gespannen. En dat is in jezelf en de wereld rondom jou met momenten goed voelbaar. 

Bij nieuwe maan, daarentegen, staan die polariteiten het dichts bij elkaar, vormen ze meer een eenheid. Het voelt harmonieuzer, vloeiender, meer alsof het van zelf gaat.

Deze volle maan is net omwille van zijn nabijheid een bijzondere uitnodiging om te vertragen, om de weg naar binnen te zoeken en de spanning, onzekerheid of angst  die je ervaart te verzachten en de uitersten te harmoniseren. 

Daar bestaat een goede én eenvoudige oefening voor: de ‘nostril breathing’. een ademhaling waarbij je afwisselend door het rechter en het linker neusgat ademt: rechts in – links uit – links in- rechts uit is een volledige ademcyclus.

Christine Braet, een fijne vriendin en ervaren Yogadocente, zegt daarover het volgende:  ademen door het linker neusgat regelt je vrouwelijke energie, je maan- of chandra-energie;
ademen door het rechter neusgat regelt je mannelijke energie, je zonne- of surya-energie.
Alternerend ademen door rechter-linkerneusgat brengt je polariteiten dichter bij elkaar en genereert evenwicht. 

Door deze specifieke ademhaling (klik hier om een begeleidend filmpje op te vragen) met gesloten ogen te doen en je kin richting borstkas te laten zakken, richting kuiltje tussen je 2 sleutelbeenderen, richt je je aandacht en concentratie helemaal naar binnen.

Zet een timer voor 5 à 10 min (of langer) zodat je je helemaal aan het eb en vloed van de ademhaling kan overgeven. Na 5 min kan je op het ritme van het getij meedeinen.
Een wonderlijke manier om de rust te hervinden als de maan haar invloed laat gelden.

De afwisselende ademhaling harmoniseert de polariteiten in jezelf – je wordt rustig, serener – en je levert daarmee ook een bijdrage aan het harmoniseren van de polariteiten in de buitenwereld. Zo binnen, zo buiten. Het dient dus een dubbel doel.

De invloed van volle maan is ook de rest van de maand aanwezig. Situaties, relaties kunnen in ineens oplaaien. Ik kon het zelf al aan de lijve ervaren…

Gebruik de nostril breathing om dat serene punt in jezelf terug te vinden.  

Warme groet,

Ruth

Als het jaar begint met afscheid nemen…

Lijk je tussen de tijd terecht te komen… waar ’t oude niet meer is en ’t nieuwe nog niet is..Een tussentijd, een buiten-de-tijd tijd, een leegte van niet meer zijn.
Een leegte als tussen in- en uitademen; die ook zeer vol kan zijn.

Rijk aan herinneringen en mijmeringen, warmte, pijn en verdriet, verlossing, bevrijding, ontmoeting, bezinning, dankbaarheid, bezieling, geloof en ongeloof, spijt, vreugde, troost, stilte en zonneschijn.

Na afscheid is er ook een nieuw begin. Een nieuwe tijd.

Einde en begin liggen op de cirkel naast elkaar.
Ze zijn elkaar gelijken en vullen elkaar aan.
Meer zelfs. Ze stuwen elkaar voort en helpen elkaar verder.
Het ene maakt af waar het andere begonnen is en
begint weer waar geëindigd is.

Ik wens u veel mooi begin waar de tijd rijp voor is
en veel mooie oogst waar de cyclus voleindigd is.

Van harte een rijke, succes- en liefdevolle nieuwe tijd in 2020 !

Ruth