True belonging

 

Today, I Rise

Where are you? 
Little girl with broken wings but full of hope…. 
Where are you? 
Wise women covered in wounds…… 
Where are you? 

Today is the day
I will not sit still and give in anymore 
Today I rise
I am bruised but I will get up and walk again
Today I rise 
I don’t care if you ignore my beauty
Today I rise
Through the agony of my darkest nights I heal and thrive
Today I rise 
I move through the world with confidence and grace
I open my eyes and I am ready to face
My wholeness as a woman and my limitless capacities 
I will walk my path with audacity
Today I rise

I reconnect with the many aspects of myself
I am in awe of the reality I can create
I am a healer 
I am a queen
A wise women
A wild woman

I will rise and beam 
I am a rebel 
I will wake up and fight
I am a mother and I am a child
I will no longer disguise my sadness and pain
I will no longer suffer and complain 
I am black and I am white 
There is no reason to hide

Where are you….

I call upon Kali 
To kiss me alive
I transform my anger into power
No more heartache or strive 

The world is missing what I am ready to give
My wisdom, My sweetness, My love 
And my hunger for peace

I weep with the trees and the rivers and the earth in distress 
I rise and shine and I am ready to go on my quest 

Today I rise 
Without doubt or hesitation 
Today I rise 
Without excuses
Without procrastination

Today I call upon my sisters to join
A movement of resoluteness and ….concern

Today is the day I rise and scream
Today I foresee the future of my dreams!
Today is my call to action………… I will fulfill my mission
Without further distraction. 

Today is the day! 
Today I will start 
To offer the world
The Wisdom of my heart. 

 
Today, We RIse!
Verbinden en groeien
met gelijkgestemde vrouwen.
‘Zijn’ zonder voorwaarden of excuses.
Kracht en kwetsbaarheid delen zonder angst.
Zichtbaar zijn en gezien worden.
Meer ruimte durven nemen.
Je veilig voelen in wie je bent.
Je gedragen weten.
Today, We Rise !
 
 
 
 

Sky dive 2021 !

Wonderlijke wens
Ik kreeg van verschillende mensen voor 2021
een wonderlijke wens toegestuurd: Droom groot!

Bijzonder hoe een jaar van beperking het verlangen tot leven brengt
de vleugels uit te slaan en uit te strekken.. verder, hoger, weidser.
Ik zie mezelf al staan.. 
op de rand van een klif,
op de toppen van de tenen om de wind te vangen
die me nieuwe horizonten laat verkennen.

Sterke stroming
Ik voel de sterke stroming onder mijn vleugels die me hoger tilt,
de wind die mijn veren strijkt
en langs mijn oren suist.
Het vraagt kracht en aandacht om niet te krimpen,
mijn vleugels wijds te houden en de draagkracht te ervaren,
diep te ademen
en te vertrouwen
dat de wind me naar een veilige haven brengt…

Sky dive 1.0

Ik wens ook u voor 2021 grote dromen.
Want grote dromen geven vleugels om te vliegen.
En bedenk dat enkel de dromer de wind kan vangen die zijn/haar droom naar vervulling brengt!

Ik wens het u van ganser harte – een sky dive jaar als nooit tevoren,
een adembenemend weids en mooi 2021!

Ruth

De kracht van Sisterhood

Er was eens een grassprietje. Ze was de wanhoop nabij.
Ze was óf bevroren, overstroomd, verbrand door de zon of vertrapt door honderden zware schoenen en laarzen!

Net toen ze zich gelukkig voelde, zich uitstrekkend naar de blauwe lucht en de warme zon, luisterend naar de vogels die naar elkaar riepen en voelend naar de wind die haar streelde, werd ze kortgewiekt, platgedrukt en tegen de grond gesmakt.

Iemand die niet wist wat hij deed, sneed haar zo kort dat ze nog nauwelijks kon ademen. Ze kon het gezang van de vogels niet meer horen of de bries niet meer voelen. Ze had dagen nodig om te bekomen. Tot ze weer een beetje gegroeid was en zich terug wat kon strekken en naar de lucht kijken.

Echter, de zon brandde gedurende weken zo intens dat ze al haar mooie groene kleur verloor, bruin en droog werd. Ze dacht werkelijk dat het einde nabij was.
Precies op dat moment kwam de regen. Ze dronk diep van het koele vocht en kreeg snel haar kleur terug.

Er leek wel altijd iets te gebeuren dat haar pijn deed of haar in gevaar bracht: ijs en sneeuw, de hete zon, mensen die op haar liepen, renden en sprongen. Zo was het leven niet waard geleefd te worden!

Op een dag landde een prachtige vlinder vlakbij. Er was iets geweldigs aan deze vlinder. Het grassprietje begon tegen haar te praten en vertelde haar uiteindelijk haar droevig verhaal.

De vlinder was erg sympathiek en sprak. ‘Ik kan begrijpen hoe je je voelt, maar ik moet zeggen dat ik nogal verrast ben door je verhaal. Zie je, vanuit mijn perspectief, hoog boven je in dit veld, kijk ik naar je dag in dag uit. Ik zie hoe veerkrachtig je bent. Zelfs de ergste storm kan je niet breken. Herhaaldelijk betrapt, bevroren of verbrand – til je jezelf altijd weer op, kijkt omhoog en strek je je hoog uit naar de lucht en de wolken. En als de wind waait, hoor ik je zachte, mooie lied. ‘

Het grassprietje bedankte de vlinder en was lange tijd stil.
Toen begon ze te glimlachen en een vrolijk liedje te neuriën.
Uiteindelijk besefte ze dat haar hele leven succesvol was.


I See You!


Ruth

PS 1: De Kracht van Sisterhood
Je hebt de ander nodig om jezelf te kennen.
Zo zijn we vlinders voor elkaar.

2022 – Het jaar van de Soevereiniteit.

3 Essentiële veranderingen op een rijtje

Elk jaar zijn we benieuwd en kijken we uit naar wat het brengen zal.

Ik kon het niet laten te onderzoeken wat oude tradities (kabbala, astrologie, numerologie, esoterische wijsheid, vrouwelijke traditie) voor 2022 te vertellen hebben.

De rode draad: een jaar van extremen die elkaar snel opvolgen in een soms nog moeilijk te volgen tempo. Een jaar van turbulentie, chaos, verval van oude systemen én evengoed een jaar van vreugde, verbondenheid en geluk. Ja, extremen dus. 

De symboliek achter de dingen geeft handvaten om de chaos te navigeren; transities en veranderingen eerder aan de binnenkant, die ons door de uitdagingen aan de buitenkant heen loodsen.

Ik zet ze op een rijtje:

1. De roep tot empowerment: van buiten naar binnen

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Om te beginnen waar staat empowerment voor: the process of becoming stronger and confident, especially in controlling one’s life and claiming one’s rights (Oxford)

Hoe krijgen we meer controle over ons eigen leven, worden we krachtiger en meer zelfzeker? De beweging van buiten naar binnen.

Eerder dan onze aandacht en energie aan de chaos rondom ons te geven, is het belangrijk de aandacht naar binnen te richten en dat punt van innerlijke rust te vinden. Een anker dat ons belet als een losgeslagen schip de woeste storm te ondergaan. Een innerlijke reddingsboei – een rustboei – die ons beschermt, in evenwicht houdt en waardoor we de kalmte bewaren, hoe hard het aan de buitenkant ook rommelt.

Bij chaos aan de buitenkant proberen we vaak de orde te herstellen door terug te keren naar deze die daarvoor bestond. Maar dat is veelal geen goed idee. Immers verandering kan niet anders dan gepaard gaan met chaos. Staan we chaos in de buitenwereld niet toe dan leidt dat tot chaos in de binnenwereld. En dat is een keuze die we beter niet maken.

Maak daarom keuzes die je innerlijke kalmte respecteren, die evenwicht brengen en beweeg eerder mee met de chaos in de buitenwereld, om zo de verandering die op gang is, te bevorderen of op z’n minst toe te laten.

Door de innerlijke rustboei kunnen we binnen- en buitenwereld in evenwicht te brengen, de extremen die we dit jaar zullen ervaren harmoniseren, de polariteit overbruggen, aan inclusiviteit werken met grotere openheid en respect voor individuele verschillen, ten gunste van het goed voor een groter geheel.

2. De groei naar soevereiniteit

 

Soevereiniteit: een begrip dat we nog nauwelijks in onze dagelijkse taal gebruiken, maar dat meer en meer haar plaats terug opeist. Het betekent loskomen van de buitenwereld autoriteit – waar we afstemmen op wat anderen zeggen/dicteren – en vertrouwen op de innerlijke autoriteit. Dat innerlijke weten, de eigen waarden als basis voor beslissingen.

De 2 die veelvuldig in het jaartal aanwezig is, staat voor de Hogepriesteres, symbool voor soevereiniteit. Ze is verbonden met haar intuïtie, heeft toegang tot heilige kennis, het onderbewuste, is vertrouwd met de niet zichtbare wereld… Ze wordt geïdentificeerd met de Shekhinah, het vrouwelijke goddelijke, dat onze wortels voedt, onvoorwaardelijk en in al onze noden voorziet. Vanuit die krachtige wortels kunnen we vrij en tot volle expressie van onszelf in de wereld staan.

Soevereiniteit betekent eveneens verantwoordelijkheid nemen voor denken en daden. Uit de slachtofferrol blijven, want dan geven we alle kracht en macht weg en laten we anderen ons leven invullen en belanden we weer waar we vertrokken.

3. Een shift van hoofd naar hart.

Dat betekent oa een andere inhoud aan succes geven. Voor organisaties een shift van het dominante mannelijke principe van efficiëntie, kostenbeheersing, controle, performantie, financieel resultaat, … en plaats ruimen voor en integreren met het vrouwelijke principe van liefde, veerkracht, verbinding, inclusiviteit, onderscheidend vermogen, creativiteit…

De eerste gesprekken daarrond staan al op de agenda’s.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De vele 2’s in 2022 duiden in die richting. Ze vormen samen een 6. En 6 staat voor Venus – de onvoorwaardelijke liefde en de terugkeer naar de moeder.

We hebben nogal wat misvattingen over ‘liefde voorop zetten’. Liefde voorop zetten is niet een leven van opoffering, zoals we leerden. Liefde voorop stellen betekent weten wie je bent, weten dat het universum je draagt en ondersteunt om het goede, het mooie en het heilige te creëren. Het betekent dat je hier bent met een doel en dat dat doel op zich opportuniteiten voor haar eigen vervulling zal creëren. En de beste manier om het niet in de weg te zitten, is meebewegen.

Het innerlijke anker, die ‘rustboei’ aan de binnenkant en de verbinding met sterke wortels (innerlijke autoriteit) helpen je te kiezen – vanuit het hart – voor wat voor jou belangrijk is (soevereine kracht) en dus om neen te zeggen aan die innerlijke tiran, die druk zet, je geen minuut rust gunt en steeds maar aan de verwachtingen van anderen wil voldoen.

Meer inspiratie ontvangen?
Wil je nog meer inspiratie en tips rechtstreeks in je mailbox ontvangen?
Stuur je gegevens via onderstaand formulier door. De rest volgt van zelf. Dankjewel!

* indicates required

Een bundeltje licht – 4

We zetten een 4de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtegoed
In het derde bundeltje licht ontdekten we dat
– gedachten niet beperkt blijven tot ons hoofd en lichaam, maar de wijde wereld inzwermen
– gedachten andere gedachten aanstekelijk vinden en
  daarmee in synchroniciteit gaan als staande klokken.
– helende gedachten tussen partners ook andere lichaamsfuncties synchroniseren, alsof 2 lichamen één worden.

4. Gedachten zijn als een zendmast die 24/7 uitzendt
Volgens wetenschappers hebben we 40 – 60.000 gedachten per dag. Als we ervan uitgaan dat we 8 uur slapen, denken we per ‘wakker’ uur aan zo’n 3.000 dingen. Dat zijn 50 gedachten per minuut!
50 Gedachten die we per minuut onbewust de wereld insturen.

Alle levende wezens ontvangen ook die constante uitzendingen. En wat we uitzenden, wordt beantwoord / teruggestuurd. (cfr eerste bundeltje licht).

Wat betekent dat concreet?
Gedachten uitzenden doen we onbewust. We denken een positieve intentie (= krachtige gedachte) neer te zetten. Maar wat houdt die constante onbewuste gedachtestroom in? Is het glas voortdurend half leeg? Zien we vooral wat er niet is? Voert ‘wat als …’ het hoogste woord? Oordelen we over van alles en nog wat en iedereen – inclusief onszelf? Zo zitten we onze positieve intentie wel degelijk in de weg. Dat kan anders!

Word meester in eigen huis: 2 technieken om te starten
Begin met 2 minuten per dag.
Wees eerlijk: wie heeft geen 2 minuten per dag?
Lees verder hier (cfr onderaan bericht)

Wordt vervolgd!

Warme groet,

Ruth

Een bundeltje licht – 3

We zetten een 3 de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtegoed.
In het tweede bundeltje licht ontdekten we dat
– onze gedachten razend snel door ons lichaam flitsen via een ingenieus netwerk van kanaaltjes in onze cellen;
– licht informatie bevat dat tot in alle uithoeken van ons lichaam wordt gestuurd.
Werkelijk, zou dat licht ook in de haartjes van de huid zijn gading vinden dan zijn we getooid met zo’n vijf miljoen miniskule fonkellichtjes. Daar is een kerstboom en zelfs een ganse stadsverlichting toch niets naast. (Ik beken, daar gaat mijn verbeelding weer).

3. Gedachten overschrijden alle drempels
Dat ze niet tot ons hoofd beperkt blijven en zelfs niet tot ons lichaam, hebben we ondertussen begrepen. Gedachten zetten moeiteloos hun weg verder buiten het lichaam. En daar is het speelterrein.

Gedachten vinden andere gedachten aanstekelijk.
Ze gaan met elkaar in synchroniciteit net als staande klokken.
Ook andere delen van ons lichaam gaan in synchroniciteit.
Zo toonde onderzoek opmerkelijke dingen aan bij partners van kankerpatiënten die helende gedachten (intentie) stuurden :
– hun hersengolven synchroniseerden
– hun hartritme synchroniseerde
– hun ademhaling synchroniseerde
– hun huidgeleiding synchroniseerde.
Als twee lichamen die één werden.
Zo krachtig zijn gedachten; zo krachtig is het licht dat we genereren!

Wat betekent dat concreet?
Het is belangrijk bewust te zijn dat gedachten in en buiten ons lichaam een heel krachtige werking kunnen hebben. Hoe bewuster we zijn van wat we denken, hoe gerichten we die ook kunnen inzetten. Als wat je denkt, je niet dient, kom daar dan van los met de oefening beschreven onderaan bundeltje licht 2.

Wordt vervolgd!

Een helende lichtgroet,
 

 

Ruth

Een bundeltje licht – 2

We zetten een 2de stapje binnen de 4 waarheden van ons gedachtengoed.
In het eerste bundeltje licht ontdekten we dat onze gedachten eigenlijk licht zijn. En dat de intensiteit en de kleur van het licht verandert met de gedachten die we koesteren. We voeren in en rondom ons voortdurend ‘lichtgesprekken’.

2. Gedachten reizen
De tweede waarheid van Lynne McTaggart * beschrijft dat gedachten niet tot ons hoofd beperkt blijven, maar door ons ganse lichaam reizen. Via piekkleine kanaaltjes (microtubuli) in onze cellen verspreidt het licht zich razendsnel in ons lichaam .

De biofotonen die aan lichtsnelheid door de cellen flitsen vormen een communicatiesysteem. Licht draagt immers informatie. En dat licht/informatiesysteem werkt drastische sneller dan om het even welke chemische reactie in ons lichaam. Licht als super-information-highway dus.

Wat betekent dat concreet?
Dat ons lichaam – Wij – op die manier door onze eigen gedachten doordrongen worden (!!!) en dat dat een razendsnelle respons in gang zet. Help! of Deugd! in functie van de gedachten die we koesteren. Positieve gedachten dragen, sterken en steunen ons, liften ons op; negatieve, angstige gedachten zetten ons lichaam onder stress. Dus: kies bewust waar je je aandacht aan geeft! Het maakt een hemelsbreed voelbaar verschil.

Hoe doe je dat dan?
Twee technieken om meester binnen eigen huis te blijven/worden:
1. Bedenk: ik ben mijn gedachten niet!
Dat schept afstand tussen jou en je gedachten en laat toe als observator ernaar te kijken. Daardoor vermindert hun impact.
2. Kom uit je hoofd los
Sluit je ogen. Adem in en uit via je hart alsof het een long is.
Adem iets dieper en langzamer dan je gewoon bent.
Concentreer je op die ademhaling gedurende 2 min om te beginnen. 
Doe dat elke dag: 2 minuten. Best voor je je dag start.
Het brengt innerlijke rust, ook in je hoofd.
Zo oefen je een spier die paraat is in nood.

Wordt vervolgd!

Warme lichtgroet (kleurrijk als een regenboog ;-),


Ruth

(*) Lynne McTaggart is een award-winning journaliste en auteur van verschillende boeken over intentie (the Intention Experiment & the Power of Eight)

Naar ‘Een bundeltje licht – 1

Een bundeltje licht – 1

Ik ben recent verdwaald geraakt in het werk van Lynne McTaggart*. Ze brengt radicaal andere en opmerkelijke inzichten over onze gedachten en drukt die uit in 4 ‘waarheden’

1. Gedachten zijn licht
2. Ze blijven niet beperkt tot ons hoofd, maar reizen in alle richtingen door ons lichaam
3. Ze negeren alle mogelijke drempels
4. Gedachten zijn als een televisiemast die 24/7 signalen uitzendt.

Vandaag gaat het over de eerste waarheid. De rest van de waarheid volgt in verder mails.;-)

1. Gedachten zijn licht.
Wij en alle levende organismen – van een fruitvliegje tot een mammoetboom – zenden licht uit. Het was een duitse biofysicus – Fritz-Albert Popp – die ontdekte dat dat licht afkomstig is van ons DNA dat constant kleine bundeltjes licht uitzendt onder vorm van biofotonen. Sommige mensen zien een energetische gloed rond mensen, wat precies de uitstraling van dat licht is.

In de cellen zitten kleine kanaaltjes die het licht in het lichaam verspreiden – een soort van innernet (persoonlijke noot) – een tussen alle levende organismen uitwisselen (extranet).

Lichtgesprekken voeren
Concreet betekent dat als we licht uitzenden er synchroon vanuit onze omgeving licht teruggestuurd wordt. We voeren als het ware lichtgesprekken in en met alles buiten onszelf.
Dat is ongelofelijk fascinerend. Als dat een mens niet aan het denken zet en nog meer licht doet uitzenden: van waakvlam tot vuurtoren.
Verlichte geesten.

Bovendien verandert het licht ook met de gedachten die we koesteren. Het is me op vandaag nog niet duidelijk of naast de intensiteit van het licht eventueel ook de kleur verandert. Dat ware helemaal te gek. Ik zie mezelf al getooid met een discobal op het hoofd waar we anders een muts dragen (ik beken, mijn verbeelding slaat op hol).

Be the light you wish to see in the world
We zijn dus als lopende lantarens. En alles licht op als we in de buurt komen. Shine your light!
Dat leidde tot een aantal experimenten tijdens mijn dagelijkse wandelingen. Positieve gedachten sturend naar alles om me heen: bloemen, bomen, vogels, wolken, zon…mensen. Het licht werkelijk op. Kunnen we maar in bepekte mate knuffels delen, we kunnen zonder beperking bundeltjes licht sturen. En met ease en flow keert er een veelvoud terug.
Be the light you wish to see in the world!
Iets om over na te denken / je licht op te werpen.

Warme, lichtvolle groet,


Ruth

(*) Lynne McTaggart is een award-winning journaliste en auteur van verschillende boeken over intentie (the Intention Experiment & the Power of Eight)

Naar ‘Een bundeltje licht – 2

Tijd voor een Tabula Rasa (2/2)

Waarom ben je hier?

We zijn er ons eigenlijk veel te weinig van bewust dat we elk een unieke blauwdruk hebben, met een heel eigen levenspad. We zijn elk unieke exemplaren. Er ging geen dubbel aan vooraf en er zal ook nooit een op je volgen. We zijn in dit leven omwille van de unieke kwaliteiten die we meebrengen en de unieke bijdrage die we kunnen realiseren.  Dat kan werkelijk niemand voor je doen.

En alle ervaringen die we hebben en alle mensen op ons pad, helpen ons dat unieke doel te verwezenlijken. Het helpt ons uit te reiken en te vertrouwen op ons eigen fundament dat ons boven onszelf kan verheffen en doet groeien

De essentie van een leven

Weten wie je bent en waar je roeping ligt, is immens belangrijk.
Het is de essentie van een leven. Jouw leven!
Het geeft je zicht op de betere en grotere mogelijkheden die er voor jou aanwezig zijn. Veelal ver voorbij wat je voor jezelf mogelijk acht. En daar staat werkelijk geen leeftijd op.

Weten wie je bent en waarom je hier gekomen bent werkt enorm bevrijdend. Het geeft je een boost om de bijdrage die alleen jou toekomt (nog meer) neer te zetten. Je voelt je soeverein. Gemachtigd dat te doen waarvoor je bestemd bent. En dat werkt zo bevrijdend.

Een volle, warme groet

Ruth

PS: Wil je een antwoord op de een of de andere vraag of op allebei, dan kan je hier terecht.Tijd voor een Tabula Rasa (1/2)

TABULA RASA
Het ontbreken aan vooropgezette ideeën of
vooraf bepaalde doelen. Een schone staat.

Een blanco staat dat door het
krijt van ervaring beschreven wordt.

Een onbeschreven blad.
Wit staat voor een nieuw begin.

Al meermaals in mijn leven deed ik tabula rasa: alles waarmee ik bezig ben van de tafel vegen. En kijken wat er zich ontegensprekelijk weer een plaats opeist, zich nest tussen mijn oren en in mijn hart; aandacht vraagt en vreugde schenkt. Zo ook de afgelopen tijd.

Het is nochtans lente. Seizoen waar alles in de natuur zich opmaakt om naar buiten te treden, tevoorschijn wil komen, zich van haar mooiste kant laat zien. Elk op eigen wijze. Van het schuchtere prille groen aan de bomen tot de weelderige, bijna onstuimig volle bloemen van de rododendron.

Maar geen lente voor mij. Eerder tijd om naar binnen te keren (wintertijd), retrogade te gaan zoals planeten dat doen. Rechtsom de stilte in.
Het was daarom stil de afgelopen tijd. Geen facebook, geen blogs, geen ..niets. Mijn inspiratie zocht haar weg in andere overpeinzingen.

De tabula rasa’s uit het verleden hebben tot meerdere carrièrewissels geleid. Van de wetenschap naar marketing om een diepe duik in de verkoop te nemen. Zij het bij een adverteerder, reclamebureau, media-groep of als management consultant of executive coach.

Bij die wissels kwam de mens op zich steeds meer in het vizier. De weg van persoonlijke groei en ontwikkeling, van begeleiding van leidinggevenden. Eerst heren. Later in prioriteit dames. En dat is nog steeds mijn biotoop.

Vrouwen. Ze blijven mij boeien. Dat is nu toch de mooiste creatie aller tijden. Dat zullen de heren mij niet tegenspreken. De dames? Ja, … dat is wat anders.

Wie ben ik?
Ook ‘groei’ blijft me fascineren. We zijn niet in dit leven om stil te staan, maar om te evolueren, om groter en beter te worden volgens de mogelijkheden. En dat kan klein zijn of heel groots. Aan ons de keuze. Een heuse opdracht of uitdaging.

Ergens in ons leven stellen we eens of meermaals de vraag: wie ben ik en waarom ben ik hier? Zo ook ik. Ben ik wel met de juiste dingen bezig? Is dit wat mij en anderen tot de meest volle rododendron-expressie van onszelf brengt?

Wie ben jij?
Ben jij nog met de juiste dingen bezig? Is dat dan de kleinste of de meest grootse expressie van jezelf? Mijn ervaring is dat we veel verder kunnen reiken dan we voor onszelf mogelijk achten.
Dus, als je groter mag denken. Waar durf je van dromen waardoor je naar je adem snakt?? 😉
Dat is de juiste richting! Wens je veel inspiratie!

Wordt vervolgt.

Warme, volle groet,

Ruth

PS: Wil je zicht op wat er voor jou werkelijk mogelijk is? Verzamel moed en neem contact.
Reik naar mijn hand. De rest volgt als vanzelf.

 

You light up the room !

A powerful skill to master
Being able to navigate chaos is a powerful tool these times. It is not a skill of our mind. Our mind doesn’t like chaos or change, especially not sudden changes and events which we cannot control. It isn’t equipped to master that. It wants to turn back to what is familiar, to what we’ve known in the past.

Only one way
There is only one way to navigate chaos and that is with inner peace, to reach for the stillness within, which is the power of the heart.

The heart is a mighty instrument. It is so much more than a mechanical pump that makes the blood circulate. It is an endocrine organ. It sends powerful signals to the brain to align it in a coherent state, in sync with the rhythm of the heart.

It gives inner peace, mental clarity and opens our intuitive intelligence. An intelligence far beyond what our five senses can observe.

Anchor into your heart
A very simple practice to anchor into your heart, when you feel scattered or very distracted:
sit down, close your eyes and imagine that you are breathing in and out through your heart as if it is a lung. It quickly slows and deepens your breathing and creates heart coherence.

Your electromagnetic field expands, which is measurable, and becomes very coherent. Meaning that every cell in your body becomes aligned and keeps you in a very good place of positivity. It has amazing benefits for your health as well. Sending out loving heart coherence affects other people with that coherence too.

Powerful presence
Some people light up the room as they walk in.
Some light up the room as they walk out.
Which one would you rather be?

An expanded, coherent field is your secret key to a powerful presence,
and a bright influence at once.


A simple practice to navigate chaos,
reach for inner peace
and bring light to the world.

We rise by lifting each other

Ruth


Ruth Bracke
0477/66.95.88
Empowering women to rise

We rise by lifting each other

Belonging
Belonging – tot een groep behoren, zich verbonden voelen – is een diepmenselijke nood.
Een verbondenheid die we zoeken sinds de navelstreng is doorgeknipt.

Eigenheid
Het vraagt een evenwicht tussen conformeren en eigenheid bewaren.
Deel worden van zonder jezelf te verliezen.
Want net zoveel als we ergens willen toebehoren, willen we gezien worden in wie we zijn.

We groeien als onze unieke talenten gewaardeerd worden.
We zijn vaak blind voor onze unieke gaven en hebben andere nodig om die zelf te zien.

We groeien als we ons gehoord weten.
Als we onze lip niet afbijten als we een mening hebben die niet gedeeld wordt.
Maar waar we ons aangemoedigd voelen om onze eigen visie in te brengen en
de moed daartoe gevierd wordt.

We groeien als we ons gerespecteerd voelen. Als er ruimte is, leeg van oordelen.
En diversiteit en eigenheid welkom zijn.

Synergie
De synergie tussen verbondenheid en eigenheid/authenticiteit zorgt ervoor dat we ons ‘inbegrepen’
in plaats van uitgesloten voelen. Het creëert een plek waar we boven onszelf en
wat we voor onszelf mogelijk achten, uitstijgen.
Een geschenk voor onszelf en voor elkaar.
We rise by lifting each other. Ik nodig je daar graag toe uit!


I See You!


Ruth

Welke richting wil je gaan?

Welke richting wil je gaan?
Terug van waar we komen is geen realistische optie.
Er is geen weg terug.
Er is alleen een weg voorwaarts.

Of er verandering nodig is ?
is ook niet meer de vraag. Dat ervaren we elke dag.
Dat is ook wat oude tradities ons sinds eeuwen vertellen: verandering is de enige constante. Het is dus ook geen nieuw gegeven. Maar het heeft nooit eerder zo acuut voor onze neus gestaan. We zijn er nooit eerder zo abrupt met geconfronteerd geweest en er is geen ontkomen aan.
Er is geen weg terug.
Er is alleen een weg voorwaarts.

Het wat – verandering – is duidelijk.
De richting – voorwaarts – is de natuurlijk flow
De vraag is dan hoe?

De weg van de minste weerstand
is dat wat je tegenhoudt op te heffen. De rem los te zetten. De spanning uit je lichaam los te laten en de stroming van nieuw leven zachtjes toe te laten.  Beren en leeuwen temmen toont je het hoe op de weg voorwaarts; leren met angst omgaan ipv het te omzeilen. In plaats van dat constant hyperalert zijn voor gevaar dat je uit het iets kan overvallen… Ontspanning, innerlijke rust en opgelucht ademhalen omdat je weet hoe evenwicht terug te vinden.

See you op 8 november !

Ruth

PS: WIl je écht van de spanning af die je slapeloze nachten bezorgt. Kom in beweging. Zet een eerste kleine, moedige stapje voorwaarts. Reserveer je plek voor de live-dag ‘Beren en leeuwen temmen‘.  Now is the time!

PS: ‘Beren en leeuwen temmen’ op maat organiseren voor je eigen groep of team?
Neem contact. We komen je graag tegemoet.

Hoe zou je leven eruit zien?

Wil je echt terugkijken op je leven en zien hoe geweldig het had kunnen zijn was je niet zo bang geweest het te leven?

Krachtige vragen bevatten het vermogen ons te veranderen, te inspireren, aan te moedigen om na te denken over wat we in dit leven willen en hoe we naar onszelf kijken.

Een krachtige vraag in deze onzekere, bizarre, bange, buitengewone, bijzondere, belangrijke tijden: Hoe zou je leven eruit zien, was je niet bang?

Het antwoord – de beelden, het gevoel, het verlangen – waartoe deze vraag je aanzet, bevat de moed om in beweging te komen. De moed om de angst onder ogen te zien en toch een aanzet te maken voor dat wat je werkelijk wilt. En hoe meer we onze aandacht richten op dat wat we willen, hoe meer moed we verzamelen om er aan te beginnen.

Geen grote reuzestappen
zoals onze logische geest ons wel in het oor fluistert wil het de moeite zijn. Neen, zo zetten we onszelf op voor frustraties en ontgoocheling. Het kleinste stapje dat je kan nemen is genoeg om een begin te maken. De rest volgt van daaruit, laat zich zien naarmate je de weg gaat. Met kleine stapjes na elkaar –  zo ook temmen we beren en leeuwen op de weg.

Ik wens het jou van harte! See you!

Ruth

PS: WIl je moed verzamelen om je leven voluit te leven? Reserveer je plek voor de live-dag ‘Beren en leeuwen temmen‘. Het aantal plaatsen is beperkt. Blijf niet op de wip zitten en kom in beweging. Now is the time!

Twee gezichten van angst

Drs. Karen Hamker-Zondag publiceerde een 3-delige reeks over angst. Wat het doet met jou, mij en de maatschappij. In haar eerste deel heeft ze het over de 2 gezichten van angst. Er zijn immers 2 vormen van angst. En het is belangrijk dat onderscheid te begrijpen omdat het verschillende dingen met ons doet.

Concrete angst
is een onmiddellijke angst naar aanleiding van een concrete gebeurtenis, iets tastbaar in de buitenwereld. Beren of leeuwen op je weg bvb om in onze context te blijven.
Bij concrete angst kan je iets doen, Deze vorm van angst is naar buiten gericht op een concreet object in de buitenwereld. Je kan er iets tegen ondernemen.

Diffuse angst
is een ander verhaal. Hier gaat het over iets ongrijpbaars. Het is een algemene angstige verwachting of angst voor de toekomst. Je kunt het niet terugbrengen tot iets wat je overkomen is. Het is niet iets tastbaar en je hebt ook minder gereedschap om met die angst om te gaan. Je voelt je machteloos. En die machteloosheid zoekt een uitweg, deze keer naar binnen en kan leiden tot slapeloze nachten, stress, depressie,…
Het is een angst die in kringetjes draait.
Wellicht herkenbaar.

Angst oproepen
Diffuse angst is eenvoudig op te roepen. Het tonen van een beeld is voldoende. Het hoeft niet eens tastbaar te zijn. Het plaatje van het coronavirus is genoeg als het beeld gevoed wordt met een dramatisch verhaal. Dan is het woord ‘coronavirus’ al genoeg om een angstreactie op te wekken.

Media spelen een doorslaggevende rol in het voeden van angst door een constante stroom van angstverhalen en angstscenario’s die systematisch angst in mensen oproepen.

Angst als machtsinstrument
Wil een kleine groep mensen macht uitoefenen over een grote groep dan hebben ze bijzondere machtstechnieken nodig. Een van de belangrijkste instrumenten van macht is het stelselmatig oproepen van angst. Diffuse angst is dus makkelijk uit te buiten want bij diffuse angst voelen we ons hulpeloos. Een machtsinstrument dat al sinds de oudheid wordt toegepast.

Iemand die echt macht of echt greep wil hebben op een grote groep mensen, op de bevolking, op een massa, moet de kunst verstaan om concrete angst om te zetten in diffuse angst.
Dat betekent dat er weliswaar een bron van angst in de buitenwereld ligt, maar die wordt zo ongrijpbaar gemaakt dat mensen zich er machteloos over gaan voelen.

Gereedschap om met angst om te gaan
Angst maakt ons onzeker, geeft spanning en stress die ons lichaam en leven sterk beïnvloeden.
De live-dag ‘Beren en leeuwen temmen‘ reikt je een reeks technieken aan om de spanning in je lichaam af te voeren. Je krijgt ook informatie mee zodat je de oefeningen thuis kunt herhalen en verder zetten.

Meer ontspanning en innerlijke rust
Wil je voor jezelf meer ontspanning in je lichaam en je leven creëren, dan is deze live-dag voor jou. Reserveer je plek, want het aantal plaatsen is beperkt zodat ieder de ruimte kan innemen waar ze zich comfortabel bij voelt.

Ik zie je graag tegemoet voor een ontspannen dag.

Now is the time !

Tegenwoordig leven we in een wereld die een snelle transformatie ondergaat en
de impact van de veranderingen raakt ons hele leven.
Als er ooit een tijd was om persoonlijke angsten onder ogen te zien, dan is het nu.

~ Caroline Myss ~

Niemand wordt moedig geboren
En niemand voelt zich echt comfortabel met angst. Maar leren omgaan met angst zodat het niet je hele leven beheerst, kan je leren.

Veranderingen brengen chaos.
En chaos schrikt ons af. Dat voelt als een bedreiging.
We denken verkeerdelijk dat orde, het bij het oude houden, ons veiligheid biedt, de dingen voorspelbaar houdt en dat ze niet veranderen. We voelen ons meer in controle over waar het naartoe gaat. Maar afgelopen tijd heeft ons het tegendeel bewezen!

Deze tijd vraagt, eist of nodigt ons uit om kundig met angst te worden.
Om vaardig met angst om te gaan zodat we onze innerlijke rust terugvinden en het leven leven zoals we dat willen: gelukkig en ontspannen.

Beren en leeuwen temmen
leert je omgaan met angst en onzekerheid. Het is een Live-dag waar je de tools en technieken leert. Je vindt alle info via deze link.
Een aanrader voor wie handig met angst wil worden en in vertrouwen en moed wil groeien.

I see you,

Ruth 
 

PS: Aanmelden voor de Live-dag kan vanaf vandaag. Het aantal plaatsen is beperkt. Overweeg je om deel te nemen, reserveer dan snel je plek


I  See You
Wil je nagaan of deze Live-dag voor jou geschikt is?
Vraag dan een gratis gesprek aan.

Doing or Being?

Geen halen,  maar ontvangen

is zowat de boodschap van Rumi. 
We krijgen sinds kindsbeen te horen dat hard werken de enige weg is om die dingen die we willen in ons leven te brengen. Dat is onze realiteit. Een modus van doen, doen, doen en druk, druk, druk. 

Van  buiten naar binnen

Rumi wijst op een andere weg. Niet deze waar onze aandacht naar buiten is gericht, maar naar binnen. Een plek in onszelf, van innerlijke rust,  die we bereiken als we vertragen en verstillen. Een modus van zijn, van aandacht en aanwezig zijn.

Wat jij zoekt,  zoekt ook jou

Dan kan wat jij wil, jou vinden.
Dan is je aandacht vrij om het op te merken en
kan het je subtiel en met zachte hand gidsen.

Het vraagt vertrouwen en overgave aan iets wat niet tastbaar is.
Het vraagt aandacht want het komt je met grote zachtheid tegemoet.
Het vraagt op zijn minst nieuwsgierigheid om die andere pool te verkennen. 
Het vraagt geduld om tijd en ruimte het werk te laten doen.

Resultaat: een andere werkelijkheid

Het is uiterst fascinerend die andere wereld
met haar eigen wetmatigheden te ontdekken.
Laat je bij de hand nemen…
Het brengt je een ander zicht op de realiteit.
Of een zicht op een andere realiteit.
Ga!

Als de maan zich laat voelen…

Het is volle maan en de april volle maan staat het dichts bij de aarde van alle volle manen die we dit jaar zullen hebben. Dat betekent dat haar invloed op de aarde ook het grootst is, het sterkt voelbaar.

Volle maan is het moment waarop de polariteiten het verst uit elkaar staan – vrouwelijk-mannelijk om er maar één te noemen staan in hun uiterste positie. De uitersten staan gespannen. En dat is in jezelf en de wereld rondom jou met momenten goed voelbaar. 

Bij nieuwe maan, daarentegen, staan die polariteiten het dichts bij elkaar, vormen ze meer een eenheid. Het voelt harmonieuzer, vloeiender, meer alsof het van zelf gaat.

Deze volle maan is net omwille van zijn nabijheid een bijzondere uitnodiging om te vertragen, om de weg naar binnen te zoeken en de spanning, onzekerheid of angst  die je ervaart te verzachten en de uitersten te harmoniseren. 

Daar bestaat een goede én eenvoudige oefening voor: de ‘nostril breathing’. een ademhaling waarbij je afwisselend door het rechter en het linker neusgat ademt: rechts in – links uit – links in- rechts uit is een volledige ademcyclus.

Christine Braet, een fijne vriendin en ervaren Yogadocente, zegt daarover het volgende:  ademen door het linker neusgat regelt je vrouwelijke energie, je maan- of chandra-energie;
ademen door het rechter neusgat regelt je mannelijke energie, je zonne- of surya-energie.
Alternerend ademen door rechter-linkerneusgat brengt je polariteiten dichter bij elkaar en genereert evenwicht. 

Door deze specifieke ademhaling (klik hier om een begeleidend filmpje op te vragen) met gesloten ogen te doen en je kin richting borstkas te laten zakken, richting kuiltje tussen je 2 sleutelbeenderen, richt je je aandacht en concentratie helemaal naar binnen.

Zet een timer voor 5 à 10 min (of langer) zodat je je helemaal aan het eb en vloed van de ademhaling kan overgeven. Na 5 min kan je op het ritme van het getij meedeinen.
Een wonderlijke manier om de rust te hervinden als de maan haar invloed laat gelden.

De afwisselende ademhaling harmoniseert de polariteiten in jezelf – je wordt rustig, serener – en je levert daarmee ook een bijdrage aan het harmoniseren van de polariteiten in de buitenwereld. Zo binnen, zo buiten. Het dient dus een dubbel doel.

De invloed van volle maan is ook de rest van de maand aanwezig. Situaties, relaties kunnen in ineens oplaaien. Ik kon het zelf al aan de lijve ervaren…

Gebruik de nostril breathing om dat serene punt in jezelf terug te vinden.  

Warme groet,

Ruth

Go beyond fear

Ik was altijd grote fan van Tina Turner. 
Na haar ongelofelijke Rock carrière,
bracht ze spirituele boodschappen.

Beyond brengt de boodschap dat onze aandacht meer in
onze binnen- dan buitenwereld
nodig is.
We worden ook letterlijk gedwongen ’thuis’ te blijven. 

The journey within brengt ons voorbij de angst.
Within is de plek waar we rust in de chaos kunnen ervaren.
Het oog van de storm ligt aan de binnenkant, niet er buiten.

Enkele stukjes tekst uit de video:

Beyond fear takes you into a place
Where love grows
When you refuse to follow the impulses
Of fear, anger and revenge

Beyond means to feel yourself
Start every day singing like the birds
Singing takes you beyond.

Go beyond the rights and the wrongs
Prayer clears the head and
Brings back peace to the soul

Take the journey inside of you
To become quiet to hear the beyond
To become patient to receive the beyond
To become opened to invite the beyond
And be grateful, be grateful to allow the beyond

Be in the present moment to live in the beyond
Start every day singing like the birds
Singing takes you beyond, beyond, beyond

What does love have to do with it?
Love grows when you trust
When you trust love heals and renews
Love inspires us and empowers us to do great things
And makes us a better person to love

Love makes us feel safe and brings
Us closer to God
When you go beyond that’s where
You find true love
Keep singing, singing takes you beyond.  

Ik wens u de rust van die veilige plek, within!

Ruth