2022 – Jaar van Soevereiniteit

3 Essentiële veranderingen op een rijtje

Elk jaar zijn we benieuwd en kijken we uit naar wat het brengen zal.

Ik kon het niet laten te onderzoeken wat oude tradities (kabbala, astrologie, numerologie, esoterische wijsheid, vrouwelijke traditie) voor 2022 te vertellen hebben.

De rode draad: een jaar van extremen die elkaar snel opvolgen in een soms nog moeilijk te volgen tempo. Een jaar van turbulentie, chaos, verval van oude systemen én evengoed een jaar van vreugde, verbondenheid en geluk. Ja, extremen dus. 

De symboliek achter de dingen geeft handvaten om de chaos te navigeren; transities en veranderingen eerder aan de binnenkant, die ons door de uitdagingen aan de buitenkant heen loodsen.

Ik zet ze op een rijtje:
 

1. De roep tot empowerment: van buiten naar binnen

Om te beginnen waar staat empowerment voor: the process of becoming stronger and confident, especially in controlling one’s life and claiming one’s rights (Oxford)

Hoe krijgen we meer controle over ons eigen leven, worden we krachtiger en meer zelfzeker? De beweging van buiten naar binnen.

Eerder dan onze aandacht en energie aan de chaos rondom ons te geven, is het belangrijk de aandacht naar binnen te richten en dat punt van innerlijke rust te vinden. Een anker dat ons belet als een losgeslagen schip de woeste storm te ondergaan. Een innerlijke reddingsboei – een rustboei – die ons beschermt, in evenwicht houdt en waardoor we de kalmte bewaren, hoe hard het aan de buitenkant ook rommelt.

Bij chaos aan de buitenkant proberen we vaak de orde te herstellen door terug te keren naar deze die daarvoor bestond. Maar dat is veelal geen goed idee. Immers verandering kan niet anders dan gepaard gaan met chaos. Staan we chaos in de buitenwereld niet toe dan leidt dat tot chaos in de binnenwereld. En dat is een keuze die we beter niet maken.

Maak daarom keuzes die je innerlijke kalmte respecteren, die evenwicht brengen en beweeg eerder mee met de chaos in de buitenwereld, om zo de verandering die op gang is, te bevorderen of op z’n minst toe te laten.

Door de innerlijke rustboei kunnen we binnen- en buitenwereld in evenwicht te brengen, de extremen die we dit jaar zullen ervaren harmoniseren, de polariteit overbruggen, aan inclusiviteit werken met grotere openheid en respect voor individuele verschillen, ten gunste van het goed voor een groter geheel.


Warme groet, 

 

Ruth